[rev_slider alias="web-product-light"]
Data & Integritetspolicy

HS Holper Service värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information HS Holper Service samlar in och hur denna används. Genom avtal eller bokning i samband med beställning av tjänst eller lämnande av uppgifter på webbplatsen samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


HS Holper Service AB, 559021-6460, Folkungagatan 128 (besöksadress), 116 30 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av beställda tjänster och kommunicerande av bokning. De personuppgifter som HS Holper Service behandlar är bland annat ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, lägenhetsnummer, larm/kod, boendeform, husdjur, hälsouppgifter (allergier), e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress m.m.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan vidare komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, offerering, administration, fullgörande av avtal, kundundersökningar, nyhetsbrev, för statistikändamål samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Vi använder även dina uppgifter för att bl.a. kunna hjälpa dig ansöka om RUT-avdrag. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund genom att kontakta vår kundservice via e-post på info@holperen.com Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information, erbjudanden och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen. Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

För att kunna ingå avtal med oss på HS Holper Service och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.

Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. administration samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. HS Holper Service iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

All data används således för att tillhandahålla, utföra och förbättra din upplevelse på HS Holper Service AB. Personuppgifter behandlas för följande syften:

• För att fullgöra beställningar av tjänster.
• Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
• Uppgifter om beställning av tjänster lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
• För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
• För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
• Personuppgifter används även för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
• Personuppgifter används för administration av RUT-avdragsökningar
• För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
• För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.
• För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via HS Holper Service AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
• För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
• För att administrera din order och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, tjänster som du begär från oss.
• För kundanalys, administrera HS Holper Service AB´s tjänster och för HS Holper Service AB´s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, och marknadsföring i Googles olika verktyg.
• För att följa tillämplig lagstiftning, bokföringslagar och marknadsföringslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos HS Holper Service sparas dina uppgifter tills vidare eller tills att du själv begär att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. HS Holper Service AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till HS Holper Service förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen kontakta HS Holper Service och lämna korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@holperen.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart HS Holper Service. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan.

Ändringar i Integritetspolicy
HS Holper Service förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att informeras till er. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

HS Holper Service AB, org.nr. 559021-6460
Besöksadress: Folkungagatan 128, 116 30 Stockholm
E-post: info@holperen.com
Telefon: 08-646 44 86,, 073-9241743
Webbplats: https://www.holperen.com[tmls_saved id="55"]

Vi erbjuder

  • 15 års erfarenhet
  • Nöjd-kund garanti
  • Miljövänliga produkter

Öppettider

  • 10.00-17.00
  • 12.00-13.00
  • 08.00-17.00

Kontakt